Ambrosia Maple Bowl with Malachite Inlay

Ambrosia Maple Bowl with Malachite Inlay

Regular price $325.00
13" diameter x 4" depth