Ambrosia Maple Shallow Bowl

Ambrosia Maple Shallow Bowl

Regular price $175.00
14" x 2.5"